Cố vấn chuyên môn

Trưởng khoa chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Tâm Anh
Khoa Nội Cơ xương khớp - Bệnh viện Tâm Anh

CHIA SẺ CỦA NGƯỜI DÙNG VỀ HIỆU QUẢ
CỦA JEX MAX

JEX MAX - GIÚP GIẢM ĐAU XƯƠNG KHỚP
TÁI TẠO SỤN KHỚP VÀ XƯƠNG DƯỚI SỤN